לשכת הבונים החופשיים
לשכת הבונים החופשים
עמודי שלמה 59 אילת

להפוך אנשים טובים, לטובים יותר.

להפוך אנשים טובים, לטובים יותר.

הבנייה החופשית

תורת הבניה החופשית מכוונת למטרות כלל אנושיות ומושם בה הדגש על ערכים רוחניים. שלושה עיקרים לבניה החופשית והם: אחוה, עזרה ואמת. את היסוד של כל הלשכות בעולם מהוות “חובות קדומים” המחולקים לפרקים הבאים:

תקנה החשובה ביותר באוסף זה קובעת שבונה חופשי חייב להישמע לחוקי המוסר.

מחויבותו של האח כאדם וכאזרח קודמת לכל, הדגש הוא שחובותיו של האח למסדר אינן פותרות אותו מחובותיו לחברה בה הוא חי. עליו להיות קודם כל אזרח נאמן.

הבונים החופשים צריכים להיות טובים ונאמנים, בעלי כבוד ויושר, בלי להתחשב בהבדלי דת ואמונה. בצורה זאת נעשית הבניה החופשית מרכז לאחדות כללית ואמצעי של יצירת יחסי ידידות בין בני האדם שבאופן אחר היו נשארים רחוקים זה מזה. הבונה החופשי חייב להאמין בכח עליון. כדי שנוכל להקיף את כל הדתות במידות שוות קוראת הבניה החופשית למצוי העליון “האדריכל העליון של היקום”.מסדר הבונים החופשים איננו דת ואיש באמונתו יחיה. על מנת לשמור על ההרמוניה בין האחים אין מתירים ויכוח דתי או פוליטי במסגרת הבניה החופשית . היות ואנו רוצים לתרום גם לחיי הפרט והמשפחה של האחים, חשוב לנו כי ההצטרפות ללשכה תזכה לתמיכתה של בת הזוג.

להיות בונה חופשי

תחילתה של הבניה החופשית במתכונתה הנוכחית, בשנת 1717, בלונדון שבה קמה הלשכה הגדולה הראשונה. פעילותם של הבונים החופשים בארץ ישראל החלה בסוף המאה ה- 19. לפני מלחמת העולם הראשונה היו קיימות לשכות של “המזרח הגדול של צרפת” מוריה בירושלים, ואורוואר ביפו. בתקופה מאוחרת יותר הוקמה לשכת ברקאי בתל אביב (בשנת 1906 ) אשר פעלה עד שנת 1914 בתחילת מלחמת העולם הראשונה וחידשה את פעילותה בשנת 1924 ופועלת עד היום . ב- 23.06.1932 נתאחדו כל הלשכות הגדולות שפעלו בארץ וכנשיאה הגדול נבחר שבתאי לוי שהיה ראש עירית חיפה. בשנת 1953 הפכו להיות פעילות בחסות “הלשכה הגדולה של מדינת ישראל” הפועלת עד היום. 

הבנאות החופשית היא התאחדות עולמית המבוססת על אחדות. בכל מקרה חייב הבונה החופשי לעזור לאחיו אפילו כשהדבר כרוך בסכנת נפשות. מטרת הבניה החופשית היא השתלמות מוסרית של האנושות כולה ע”י שיפור מתמיד של מצבם הרוחני של בני האדם, והיא מהווה בית ספר מעשי להדרכה בשלושת העקרונות של חופש, שוויון ואחווה לכל אגודות בני האדם הרוצים בצדק ובקידמה. הבניה החופשית מוכנה לעבודה מעשית שיכולה להכשיר את האנושות לחיים נעלים יותר באחווה, עזרה, ואמת.

האם אני מתאים?

אם אתה בן 21 שנה לפחות

אם אתה מאמין שכל אדם נולד חופשי וכל בני האדם שווים

אם שמך הטוב הולך לפניך

אם הינך מוכן לתרום זמן ומשאבים לקהילה

אם הינך מאמין באלוהים או בכל כוח עליון

אם אתה מוכן לפעול למען עקרונות אלה ולשמש דוגמה לאחרים